PRAVIDLA

Aby byl šampionát kvalitní a všichni účastníci byly maximálně spokojení, je potřeba dodržovat nějaká pravidla. Ty naše najdeš níže. Nastudujt si je, aby jsi věděl jak se máš chovat na trati, za co hrozí postih a nebo třeba jak podat protest.

 

 • Obecná pravidla

  1. Od všech účastníků je vyžadováno soupeření v duchu fair-play.
  2. Organizátoři jsou zároveň i “Ředitelstvím závodu”.
  3. Závodníci jsou povinni sledovat informace, které budou zveřejněny na webu, případně na Facebooku(odkaz na fb).
  4. Organizátoři se zavazují, že jakékoliv změny neprodleně zveřejní
  5. Závody probíhají prostřednictvím internetu, a tak jsou všichni závodníci zodpovědní za kvalitu svého připojení (doporučuje se připojení LAN kabelem a veřejná IP)

   

  Jednotlivé závody mohou mít dodatečná pravidla, ty pak mají větší váhu.

  Neznalost pravidel neomlouvá.

 • Registrace

  1. Registrace do šampionátu probíhá prostřednictvím formuláře na webu zde.
  2. V registračním formuláři je potřeba uvést pravdivé údaje z důvodu případného zaslání ceny
  3. Závodníci musí následně absolvovat některý z kvalifikačních eventů a zajet referenční čas podle kterého budou rozděleni do lobby podle výkonnosti.
  4. Registrace do jednotlivých závodů probíhá samostatně na webu, nejpozději 2 hodiny před začátkem eventu.
  5. Je povinností každého jezdce mít v době registrace do závodu již kompletní profil.
  6. V případě, že se jezdec nemůže závodu zúčastnit a již není možnost se odhlásit, musí:
   1. Neprodleně kontaktovat organizátory prostřednictvím e-mailu nebo zprávou na Facebooku

   

  Způsob registrace a přihlášení do závodů/šampionátů je plně v režii organizátorů.

 • Nastavení hry

  1. Závody se jedou vždy s defaultním nastavením (možnost volby Stable/Loose).
  2. Nastavení podmínek jako jsou čas závodu ve hře, povolené asistenty, opotřebení pneumatik, spotřeba paliva a povinné zastávky budou uvedeny v kalendáři v kartě závodu, a mohou se lišit.
  3. Základní informace o nastavení hry pro každý závod budou uvedeny v kartě závodu.
  4. Nastavení volantu a ovládání ve hře plně v režii jezdce
 • Organizace závodů

  1. Všichni registrovaní závodníci si musí přidat do přátel na PS správce lobby, jehož PSN bude uvedeno v kartě závodu.
  2. Všichni registrovaní závodníci obdrží cca. 5-15 minut před vypsaným začátkem eventu pozvánku od správce lobby. Závodníci nesmí posílat vlastní pozvánky.
  3. Pokud závodník nestihne začátek eventu a oznámí své zpoždění správci lobby může se připojit do probíhající kvalifikace. Pokud zpoždění neoznámí bude jeho místo nabídnuto závodníkovi z nižší lobby.
  4. Počasí bude oznámeno formou předpovědi vždy 24 hodin před startem závodu v kartě závodu.
  5. Po závodě se závodníci nesmějí ze serveru odpojovat, dokud všichni účastníci nedojedou závod.
  6. Během kvalifikace a závodu musí mít všichni účastníci vypnutý mikrofon nebo založenou soukromou párty aby nerušili ostatní účastníky
  7. V případě, že před začátkem závodu nastane neřešitelný problém s lobby (zaseknutí, odpojení většího množství hráčů, atd.), bude založena nová lobby a následovat bude 5 minutová kvalifikace.
  8. Případné technické problémy, hardware i software, jsou považovány za vyšší moc.
   1. Organizátoři nemají povinnost závod opakovat
   2. V případě online závodů pak tyto problémy nemohou ani řešit
   3. Organizátoři si však vyhrazují právo na individuální posouzení situace
  9. Dále mají organizátoři možnost navrhnout jezdci nějaké alternativní řešení v rámci možností, přednostní právo na takové řešení bude určeno dle pořadí (šampionátu či kvalifikace)
  10. Ředitelství závodu může udělovat tresty během závodu nebo až po něm, jezdci pak tato rozhodnutí musí respektovat.
  11. Případné protesty musí jezdci podat organizátorům nejpozději 24 hodin po skončení závodu.
   1. Organizátoři mají povinnost se protestem zabývat
   2. O výsledku budou písemně informovat v sekci „Ředitelství závodu“ nebo případně e-mailovou komunikací
 • Chování na trati

  1. Jezdci jsou povinni dodržovat zásady fairplay.
  2. Je přísně zakázáno najíždění do soupeřů, vytlačování z trati a úmyslné kontakty!
  3. Při vracení na závodní trať má vždy přednost jezdec, který jede po závodní trati!
  4. Je zakázáno používat tlačítko „respawn“ pro vrácení na závodní trať.
  5. Pokud dostane jezdec, v rámci hry, varování před penalizací (např. za zkracování trati), a chce tudíž zpomalit, aby se této penalizaci vyhnul, je povinností zpomalujícího jezdce zajistit, že neohrozí jiné závodníky. Každá kolize, zapříčiněná v návaznosti na toto zpomalení je automaticky posouzena jako chyba zpomalujícího jezdce.
  6. Za limit trati se považuje bílá čára lemující trať
   1. Obrubník není považován za rozšíření limitu trati
  7. Vozy musí mít neustále alespoň dvě kola v rámci limitů trati
  8. Překračování limitů trati hlídá samotná hra formou penalizací
  9. Je povinností dodržovat čáru na výjezdu z boxů

   

  Organizátoři si vyhrazují právo tato obecná pravidla kdykoliv změnit. Změna bude všem účastníkům oznámena s dostatečným předstihem.

 • Protesty

  1. Všechny protesty je nutno nahlásit v sekci “protesty”, nejpozději 24 hodin po skončení závodu.
  2. Při podávání protestu je nutné dodat důkazní video (např.pomocí tlačítka “SHARE” nebo zachycením mobilem)
  3. Organizátoři budou situaci posuzovat z dodaného videa případně z replaye ve hře.
  4. Po posouzení situace vydají organizátoři zprávu v sekci “protesty”.
  5. Nahlášené a ověřené incidenty budou spravedlivě potrestány, v závažných případech až odečtením bodů nebo zákazem startu.
  6. Doporučujeme neřešit incidenty v průběhu závodu (čekáním, nebo pouštěním), aby měli jezdci možnost vrátit se do závodu a neztráceli zbytečně čas. K takovým gestům nebude při posuzování přihlíženo.
  7. Opakované neopodstatněné protesty mohou být v krajním případě taktéž potrestány.
 • Bodování

 • Tresty

  1. V případě že je jezdec registrován do závodu a bez oznámení se nedostaví do kvalifikace hrozí mu odpočet bodů z tabulky šampionátu.

TIPY PRO BEZPEČNĚJŠÍ ZÁVODY

Tato nastavení jsou pouze doporučením na základě našich zkušeností

 

Zapnutý „Proximity Indicator“ – šipka která ukazuje na vozy okolo vás.

Nastavená tlačítka rozhlížení do stran – pro lepší orientaci např na rovinkách.

Vyzkoušejte si komunikaci s boxy pomocí šipek na volantu – pokud se v tomto neorientujete může to být často hektické a odvádí to vaši pozornost.

Komunikace během eventů bude probíhat formou skupinového chatu na PS. Informace zveřejněné prostřednictvím tohoto chatu budou považovány za oficiální a je povinností samotných závodníků tyto informace sledovat. Chat je zakázáno používat pro osobní komunikaci i pro komunikaci s ředitelstvím závodu, aby nedošlo ke spamování a rušení ostatních.