Dokončením objednávky zákazník potvrzuje, že zadané údaje jsou pravdivé, a souhlasí, aby byly použity k dalšímu zpracování a pro účely následné komunikace ohledně objednávky a následné marketingové komunikaci. Dodavatel zařadí objednávku do svého programu, až po její úplné úhradě.

Všechny ceny jsou uvedeny v CZK a zahrnují DPH. Ceny poštovného se liší dle země určení a jsou brány z tabulek dopravců. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen a neručí za daně a cla, které jsou v platnosti zemi zákazníka. Pokud bude produkt z důvodu nevyzvednutí zákazníkem zaslán zpět Dodavateli,tak zákazník může zažádat o opětovné zaslání produktu pouze za předpokladu dopředného zaplacení
dodatečných nákladů na přepravu. Na produkt se vztahuje 2-letá záruka na konstrukční vady. Záruka se nevztahuje na jakákoliv povrchová poškození, která vznikla z důvodu užívání.

Výsledný produkt se může nepatrně lišit oproti produktům vyobrazeným v nabídce. Zákazník se koupí zavazuje, že před samotným používáním produktu SeaSucker si přečte pečlivě návod k užívání (manuál) a bude jej svědomitě dodržovat. Doplněk je schválen a homologován pro provoz na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy ČR.